Engleski
 
Italijanski


.. tečajevi!

* Škola je prihvatila podelu Evropske asocijacije za testiranje jezika, prema kojoj od apsolutnog početnog do najnaprednijeg ima 7 nivoa.

A0- početni 1 B1- srednji C1- napredni 1
A1- početni 2 B2- viši srednji C2- napredni 2
A2- predsrednji    


* Nastava je organizovana u dva semestra, po dva časa od 90 minuta nedeljno. Semestri traju od 1.septembra do kraja decembra i od sredine januara do kraja juna. Prvi semestar ima 32 časa od 90 minuta, a drugi 44 časa od 90 minuta.

* Dužina trajanja tečaja zavisi od nivoa i od vašeg odnosa prema nastavi. Za niže nivoe je potrebno u proseku 60 dvočasa. Za više nivoe i pripreme za međunarodne ispite je potrebno i do 90 dvočasa.

Pripremićemo Vas i za međunarodno priznate ispite: FCE, CAE, CPE, IELTS koji se polažu u Britanskom Savetu. Sertifikati navedenih ispita omogućiće Vam školovanje u inostranstvu i mogućnost zaposlenja. Priznati su u celom svetu i ne zastarevaju.

U nastavi koristimo najsavremenije metode i udžbenike stranih izdavača.

Na raspolaganju Vam je i bogata biblioteka škole.

© 2016 Chelsea School. All Rights Reserved